Sidan är under utveckling. Klicka här för att komma till våra Menyer i vår gamla hemsida.. Telefon till Mojjen är 018-430 52 00
Uppdrag Granskning
26 aug 2015
petter

UG!

Publicerat av Staffan Vikström den 25 december 2015

SVT Uppsala efter UG
SVT Uppsala efter UG

UG!

Publicerat av Staffan Vikström den 25 december 2015

Kommunens advokater
Kommunens advokater

UG!

Publicerat av Staffan Vikström den 25 december 2015


Mojjens Valfilm 2014

Den planerade nya Mojjen
Stöd Mojjen i Knivsta!
Vi behöver ekonomiskt stöd för processen mot Knivsta kommun.
Mojjens rättskydd och övriga tillgångar till den pågående rättsliga processen med Knivsta kommun är slut (mer än så). Vår advokat har därför avträtt uppdraget som Mojjens juridiska ombud. Vi startar nu en insamling, Crowdfunding, för att kunna fullfölja rättsprocessen.

5 juni 2016
Efter över två års fruktlösa förhandlingar, inkl. stämning är vi i behov av bidrag/finansiering för att kunna fortsätta driva rättslig process. Mojjens advokat har avträtt sig uppdraget som juridiskt ombud då Mojjen inte längre kan betala räkningarna. Rättsskyddet är slut. Huvudförhandling i tingsrätten har nytt datum ställt till 29-31 augusti och med 3 domare. Mojjen behöver ett juridiskt ombud. Mycket står på spel.
Vi startar därför nu en insamling, s.k. Crowdfunding, och hoppas på att företag, organisationer, enskilda i Knivsta och ute i landet ska stödja oss för att vi ska kunna fullfölja denna nödvändiga process som gäller bedrägeri och maktmissbruk i både sakfråga och myndighetsutövning. Uppdrag Granskning visade bara mindre delar av detta i sitt reportage som sändes 26 aug 2015. Ändå blev det oerhört uppmärksammat. Ni kan se hela avsnittet till vänster.
Så här gör ni för att stödja Mojjen!

På Mojjen kan ni:
1. Skänka pengar kontant
2. Genom kortbetalning
Skänker ni pengar enl. ovan erhåller ni ett diplom samt Kvitto.

Swish eller bankgiro.
Det går utmärkt att Swisha till 123 051 97 36 (Not. Swish till företag har inget riktigt mobilnr) eller betala till Mojjens bankgiro 5447-9852.
Skriv "Gåva Mojjen förnamn efternamn / Företagsnamn" i meddelandefältet. Skicka ett mail till mojjenknivsta@gmail.com med namn, adress och gåvobeloppet så kommer ett diplom i retur.

Faktura
Man kan beställa mat för senare avhämtning och begära faktura som specificerar gåva och det ni beställt separat. Om man inte hämtar ut beställningen direkt så kan man erhålla ett presentkort (tillgodohavande) på den mat som beställt.

På denna sida samt på Mojjens Facebook sida kommer fortskridande information att läggas ut. Under juli kommer en djupare kronologisk redogörelse för det som hänt med länkar till dokument och inspelningar. 5 st dokumentära filmer baserade på inspelade möten och samtal läggs också ut här.
De som även vill bli notifierade genom epost kan maila mojjenknivsta@gmail.com och ange det.


Sammandrag om vad det handlar om
Stämning efter lurad på markköp
I en överenskommelse juni 2013 mellan Mojjen och Knivsta kommun fick kommunen, pga anläggning av nytt torg där Mojjen stod, flytta Mojjen till tillfällig plats samt att Mojjen då skulle få köpa mark att flytta till och bygga nytt på. Köpet av mark gick genom ett s.k. markanvisningsavtal som uppgavs vara det fördelaktigaste för Mojjen och om Mojjen valde att köpa inom optionstiden (6 månader) så fick Mojjen exploatera marken fritt. I annat fall skulle man få en ny plats, men bara arrendetiden ut (två år). Mojjen valde att köpa marken.

När det i mars 2014 blev uppenbart att kommunen inte ville hålla sin del i överenskommelsen - man hade inte kommit till förhandling (i strid mot avtalet), man ändrade villkor i avtalet (i strid mot avtalet) samt så ljög exploateringschefen inför Kommunstyrelsen (KS) den 24 mars 2014 gällande utlovad förlängning av avtalet (framgick av Uppdrag Granskning) - så tog Mojjen hjälp av en advokat för att få till ett möte med kommunen. Kommunen engagerade då en egen advokat och utestängde Mojjen från all kontakt med kommunala företrädare. Efter 11 månaders fruktlösa och mycket kostsamma förhandlingar med kommunens advokat så fanns till slut bara kvar som åtgärd att stämma kommunen. Det skedde feb 2014. Efter ytterligare över ett år av förhandling och inlagor till tingsrätten har Mojjens advokatkostnader eskalerat till totalt ca 850.000 kr (exkl. moms ca 700.000). Rättskyddet som Mojjen har täcker bara 440.000 kr. Staffan Vikström har skjutit till eget privat kapital på 250.000. Kommunen har advokatkostnader i samma storlek men där använder man fritt skatteresurserna.

Detta mål är principiellt viktigt
Falska utfästelser och beroendeställning!
Detta ärende gäller grovt maktmissbruk i både sak och i process. En myndighet (kommun) som Mojjen står i beroendeställning till har förmått Mojjen till flytt av byggnad med utfästelser om markköp som ej hålls.

Markanvisningsavtal ännu inte retificerat (beslutat) av KS!
Vi jobbar från olika håll för att KS ska tvingas ta de beslut som lagen kräver och som innebär att ansvar för denna historia tvingas till att definieras av kommunen själv. T.ex. det markanvisningsavtal som dåvarande KS ordförande Göran Nilsson (m) utfärdade är aldrig anmält och beslutat (ratificerat) i KS - vilket lagen kräver. Nuvarande KS ordföranden Klas Bergström (m) med majoritet har hittills obstruerat alla försök till detta och skyddar genom det både sig själv, Göran Nilsson och övriga inblandade tjänstemän som kommunchef och markexploateringschef.
Kommunen sitter därför i domstol och processar kring ett MA-avtal som kommunen ännu aldrig beslutat ska existera.

Advokatinköp utan beslut!
De som ligger bakom detta har utan att ha hämtat godkännande i KS (lagkrav) köpt in advokater till sig själva som får försvara vad de gjort. KS ordförande skyddar dem och förfarandet helt öppet.

Hur ska en enskild kunna processa?
Är en liten enskild rättslös och maktlös i en process mot en kommun? Måste man, förutom att ha tid och ork (och vara frisk), vara både lagkunnig och mycket rik för att kunna driva process? Ja, uppenbarligen som det ser ut idag!